Skip to main content

A kisgyermeknevelés története Nyugat-Európában (Adalékok a középkortól a XIX. sz. végéig)


Published August 23, 2013
SHOW MORE


Dolgozatunk fő kérdése, hogyan nevelték a kicsi gyermekeket a korai Nyugat-Európában, hogyan gondoskodtak róluk szüleik vagy az állam. Erre a kérdésre nagyon nehéz még megközelítőleg is választ adni, hiszen az egykori életviszonyok vázolása komoly akadályokba ütközik. A legfontosabb probléma a források hiánya. A kutatást nehezíti továbbá az, hogy a meglevő források – naplók, festmények, orvosi szakkönyvek – gyakran nem a lényeget emelik ki, szubjektívek, esetenként csak szimbólumai a vizsgált kérdéskörnek. Gyermekekről olvasni leginkább a nőkről, anyákról írott munkákban lehet, mintegy „mellékesen”. Témánkra vonatkozóan korszakot választani és behatárolni is meglehetősen nehéz, mégis úgy gondoljuk, a középkori Európa bemutatásával kell kezdenünk, annak hangsúlyozásával, hogy az ókor maradandó nyomokat hagyott a kisgyermekek középkori nevelésével kapcsolatosan.


Publisher http://kerikata.hu
Year 2013
Language Hungarian
Collection opensource
Notes Szerző: Kéri Katalin Cím: A kisgyermeknevelés története Nyugat-Európában (Adalékok a középkortól a XIX. sz. végéig) Megjelenés: In: Komlósi Ákos (szerk.): A szocializációs zavarok korai megelőzése – primér prevenció a 0-3 éves korosztály körében, valamint a szakemberképzés lehetőségei és feladatai a korai megelőzés érdekében. Kisgyermeknevelési konferencia, Pécs, 1992, JPTE BTK Pedagógiai Tanszék – Comenius Oktatásszervező Bt., Pécs, 1993, 270-284. o. A szerző: Prof. dr. Kéri Katalin, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék; PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője. Kutatási témái: a magyar és európai nőnevelés története az újkorban; Európán kívüli területek neveléstörténete és annak ábrázolása a nyugati neveléstörténet-írásban; gyermekkor-történet. Publikációi az MTMT adatbázisában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001418 A szerzők által feltöltött, szabadon felhasználható dokumentum. (Forrás/Source: http://kerikata.hu) It's Free document!

Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.